Termeni și Condiții

Bine ați venit pe rocketweb.ro!

Secțiunea T&C prezintă termenii și condițiile care descriu reglementările și regulile de utilizare a site-ului rocketweb.ro administrat de către ©SC ECOMNET TEAM SRL.

Accesarea și folosirea serviciilor site-ului de către dumneavoastră constituie acordul legal cu privire la desfășurarea activității pe platformă, în conformitate cu termenii și condițiile prestabilite.

Astfel, vă îndemnăm să citiți cu minuțiozitate înainte de a beneficia de facilitățile oferite.

1. Introducere

1.1. Descriere

Rocketweb.ro este o platformă colaborativă de management cultural. Proiectul este inspirat de felul în care este configurată lumea astăzi și implicit cultura, o rețea organică aflată într-o continuă dezvoltare, cu numeroase legături și interconectări.

Aceasta este construită pentru a fi spațiul în care actorii culturali pot relaționa cu operatori din același domeniu sau domenii conexe.. Ea este dedicată tuturor operatorilor culturali, atât din România, cât și celor din întreaga Europă, devenind astfel un instrument de networking și generare de conținut necesar domeniului cultural.

1.2. Facilități

Platforma conține mai multe secțiuni și materiale cu relevanță crescută pentru sectorul cultural independent:

Cursuri: informații practice pentru învățare eficientă;
Players: comunitatea creativilor;
InFocus: agregator de conținut unic;
Bazar: oportunități generate prin resurse conectate.
Serviciile oferite sunt liantul dintre cei care oferă și cei care accesează. Artiștii si operatorii culturali sunt cei care își disponibilizează munca conturată în evenimente, cursuri, diverse materiale de prezentare, urmând ca acestea să fie adresate unui public mozaic din punct de vedere socio-cultural.

1.3. Scop

În condițiile actuale de desfășurare a activităților culturale, website-ul este o platformă de învățare, devenind un hub cultural unde te poți conecta cu specialiști din domeniul cultural. Comunitatea creativilor înglobează profesioniști care generează și implementează proiecte, care oferă servicii specifice producției de eveniment. Totodată, oferă posibilitatea ca acestea să fie susținute de experți internaționali, contopind astfel noutatea și adaptarea în cadrul activităților. Toate acestea sunt menite să educe auditoriul pentru o mai bună înțelegere a contextului cultural internațional, să înglobeze grupuri de inițiativă sau asociații care activează în domeniu, precum și creatori de conținut artistic, fie că este vorba de arte plastice, arte performative, muzică sau scriere creativă și design.

De asemenea, fiecare secțiune regăsită pe site are o anumită specificație, o întrebuințare prestabilită și o conduită de urmat. Astfel că vă îndemnăm să respectați cu strictețe pașii de utilizare aferenți.

2. Accesul și utilizarea serviciilor

2.1. Accesul

Rocketweb.ro este rețeaua proiectată pentru ca dumneavoastră să aveți la dispoziție resurse informative și colaborative de management cultural, instrumente de dezvoltare continuă a abilităților de organizare sau planificare și acces la comunitatea specialiștilor care transformă concepte în proiecte sustenabile.

Secțiunile sunt următoarele:

Secțiunea Cultural Kit – include cursuri, materiale, informații actuale și relevante domeniului managementului și jurnalismului cultural
Secțiunea Players – actorii culturali care au nevoie de mai multă interacțiune și cooperare, deopotrivă organizații și artiști care caută colaborări, parteneriate și implicare în proiecte cât mai diverse
Secțiunea InFocus – articole, opinii, recenzii scrise de persoane care sunt formate în cadrul cursului de jurnalism cultural
Secțiunea Bazar – resurse și oportunități de colaborări și angajamente în diferite proiecte culturale
2.2. Eligibilitate

2.2.1. Obligația dumneavoastră de înregistrare

Pentru a accesa anumite servicii oferite de platformă, vi se poate cere înregistrarea dumneavoastră ca și Player. Dacă alegeți să faceți acest lucru, sunteți implicit de acord să furnizați informații și date reale, exacte și complete despre identitatea dumneavoastră, așa cum vi se va solicita în Formularul de Înscriere.

Datele solicitate în momentul creării contului, dar și orice alte informații despre dumneavoastră sunt guvernate de Politica de Confidențialitate pe care o găsiți în secțiunea dedicată înregistrării.

2.2.2. Contul de membru

Nu veți putea utiliza niciodată contul altei persoane și nu puteți furniza nimănui numele și parola de utilizator pentru a se folosi de accesul pe platformă.

Sunteți pe deplin responsabil de activitatea contului dumneavoastră de pe site și este strict obligația in personam de a-și menține confidențialitatea datelor necesare accesării și utilizării serviciilor noastre.

Sunteți de acord să informați imediat Rocketweb.ro cu privire la orice utilizare neautorizată a parolei sau orice altă încălcare a securității și să vă asigurați că ieșiți din cont la sfârșitul fiecărei sesiuni de utilizare a serviciilor.

Rocketweb.ro nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daună care rezultă din nerespectarea de către dumneavoastră a acestei conduite.

2.2.3. Autentificare

Sunteți răspunzător pentru utilizarea serviciilor și conținutului pe care îl furnizați, inclusiv respectarea legilor aplicabile. Conținutul serviciilor poate fi protejat de drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane.

Vă rugăm să nu copiați, încărcați sau descărcați ori partajați conținutul platformei, cu excepția cazului în care sunteți în deplinătatea dreptului de a face acest lucru!

Rocketweb.ro vă poate analiza comportamentul și conținutul cu privire la respectarea Termenilor și Condițiilor noastre și își rezervă dreptul de a elimina orice tip de material care încalcă regulile. Orice notificare cu privire la încălcarea dreptului de proprietate intelectuală care se dovedește a fi săvârșită poate duce la suspendarea/închiderea contului celui care a comis fapta.

2.3. Drepturile de proprietate intelectuală

Orice conținut pe care îl trimiteți, postați sau afișați prin intermediul platformei se află sub egida dreptului dumneavoastră de proprietate intelectuală.

2.3.1. Licență rocketweb.ro

Platforma are nevoie de această licență cu privire la informațiile pe care dumneavoastră le încărcați în flux deoarece sunteți persoana care deține conținutul, astfel că site-ul nu îl poate afișa decât cu acordul dumneavoastră în momentul în care acceptați secțiunea T&C. Acest tip de licență este, de asemenea, necesar pentru a exista acordul dumneavoastră cu privire la postarea, distribuirea, modificarea sau adaptarea informațiilor furnizate pentru platforma noastră.

Licența se aplică numai serviciilor noastre și nu ne acordă permisiuni în afara lor. Atât timp cât respectați acești termeni, rocketweb.ro vă oferă o licență limitată, personală, neexclusivă și neatribuibilă pentru accesarea utilizării serviciilor platformei. Ele sunt protejate de drepturile de autor, mărcile comerciale, logo-urile sau siglele, dar și de legea română cu privire la protecția datelor cu caracter personal, Legea nr. 363/2018.

2.3.2. Comercializare

Cu excepția cazului în care se autorizează în mod expres de către furnizor sau de către rocketweb.ro, sunteți de acord să nu afișați, distribuiți, licențiați, publicați, reproduceți, copiați, creați lucrări derivate, modificați, vindeți, revindeți, exploatați sau încălcați în orice mod dreptul de proprietate intelectuală, orice secțiune a serviciului, utilizare sau acces la acesta.

Informațiile pe care dumneavoastră le furnizați pe platforma noastră nu vor fi remunerate în niciun fel. Orice articol, opinie, anunț sau fișier trimis de către dumneavoastră beneficiază de publicare în regim gratuit, astfel că site-ul vă oferă ca și beneficii vizibilitatea și oportunitatea de a vă adresa unui public variat de oameni.

2.3.3. Restricționare

Dacă rocketweb.ro vă blochează accesul la servicii, inclusiv adresa dumneavoastră de IP, sunteți de acord să nu întreprindeți nicio faptă pentru a perturba această măsură de securitate, a masca adresa IP sau a folosi una de tip proxy. Orice utilizare a serviciului sau conținutului, altele decât cele specificate, sunt strict interzise.

Conținutul și informațiile disponibilizate sunt proprietatea rocketweb.ro, a afiliaților și partenerilor noștri și, implicit, a utilizatorilor autentificați. Orice drepturi care nu sunt acordate în mod expres aici sunt rezervate de rocketweb.ro.

Platforma nu este responsabilă pentru conținutul postat de utilizatori cu informații plagiate. Aceasta are însă ca și obligație notificarea persoanelor care au postat informații contrare art. 2.3 al prezentei secțiuni și despre care se presupune că au încălcat drepturile de proprietate intelectuală. De asemenea, ne obligăm să răspundem notificărilor de încălcare a dreptului de autor în condițiile în care acestea sunt justificate și demonstrate de către cei ce raportează fapta ilicită.

2.4. Utilizare

2.4.1. Obligații

În timp ce utilizați site-ul web, nu veți încerca sau face oricare dintre următoarele:

Postarea conținutului licențiat/provenit din surse neadecvate, pe site-ul nostru;
Încălcați drepturile terților și utilizatorilor autentificați cu privire la politicile noastre;
Folosirea unui limbaj nepotrivit/adresarea injuriilor/comentarii obscene care pot hărțui sau provoca stres sau inconveniente;
Întreruperea bunei desfășurări a evenimentelor/cursurilor/postărilor;
Distribuirea de viruși sau orice alte tehnologii care pot dăuna rocketweb.ro sau intereselor utilizatorilor noștri;
Afișarea altor site-uri web fără permisiunea noastră expresă și scrisă;
Utilizarea platformei cu orice alt scop decât cel prestabilit.
2.4.2. Reclamații privind utilizarea site-ului

Rocketweb.ro respectă drepturile de proprietate intelectuală și liberă exprimare a tuturor și pretindem acest lucru și din partea utilizatorilor noștri. Dacă credeți că vă aflați în situația în care dreptul dumneavoastră a fost încălcat sau au fost nerespectate obligațiile utilizatorilor cu privire la serviciile oferite de platformă, vă rugăm să ne contactați printr-o notificare scrisă care să conțină următoarele informații:

Numele și prenumele proprietarului în cauză;
O descriere a operei protejate prin drepturi de autor sau a altei proprietăți intelectuale despre care susțineți că a fost încălcat/ă;
Specificarea locului în care materialul despre care pretindeți că este folosit în mod ilicit, cu suficiente detalii încât să îl găsim în secțiunea de servicii;
Numărul de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail;
O declarație conform căreia sunteți de bună-credință și pretindeți că utilizarea din litigiu nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor/că sunt informații care dăunează din punct de vedere moral/au caracter denigrator, etc.;
Asumarea faptului că informațiile furnizate au veridicitate;
Semnătura electronică a persoane fizice sau juridice în cauză.
Ne rezervăm dreptul de a răspunde în cel mai scurt timp reclamațiilor primite și de a găsi cele mai bune soluții în conformitate cu Termenii & Condițiile, asupra căror se aplică legile deja menționate.

2.4.3. Limitarea răspunderii

Înțelegeți și acceptați că platforma rocketweb.ro nu va răspunde pentru nicio daună, indirectă, incidentă sau specială cu privire la conținut, daune pentru pierderea contului, daune pentru postarea de către utilizatori a unui conținut neadecvat, conform secțiunii 2.4.1.

2.4.4. Măsuri asupra contului de utilizator

Sunteți de acord ca site-ul rocketweb.ro, la propria discreție, să vă poată suspenda sau închide contul, elimina sau selecta orice conținut nepotrivit, raportat sau neraportat, în condițiile în care nu ați respectat orice articol prevăzut în Termeni & Condiții.

Orice activitate suspectă, frauduloasă, abuzivă sau ilicită care poate constitui un motiv pentru încetarea utilizării serviciilor de către dumneavoastră, poate fi trimisă autorităților competente de aplicare a legii. Sunteți pe deplin răspunzător pentru activitatea contului dumneavoastră și sunteți de acord cu posibilitatea adoptării unor măsuri în legătură cu acesta. Decizia de suspendare sau anulare a accesării și utilizării va fi efectuată printr-o notificare prealabilă, după care, imediat și aferent deciziei, toate informațiile/fișierele/datele dumneavoastră vor fi dezactivate/șterse de pe platformă. De asemenea, sunteți de acord că site-ul nu va fi răspunzător față de dumneavoastră sau orice altă terță persoană pentru încetarea accesului și utilizării a serviciilor noastre.

Rocketweb.ro își rezervă dreptul că nu va avea nicio responsabilitate cu privire la disputa creată și nu are nicio obligație de a se implica în vreun fel în incidentele dintre dumneavoastră și orice alt utilizator al platformei.

2.4.5. Anunțuri

Nu sunt admise spre publicare anunțuri/articole/știri pentru:

droguri, respectiv plantele și substanțele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conțin asemenea plante și substanțe, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 143/2000, precum și precursorii acestora și orice alte plante, substanțe și amestecuri cu efecte similare;
materiale cu caracter obscen, respectiv obiecte, gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicații, filme, înregistrări video și audio, spoturi publicitare, programe și aplicații informatice, piese muzicale, precum și orice alte forme de exprimare care prezintă explicit sau sugerează o activitate sexuală;
alcool și băuturi alcoolice;
țigări și produse din tutun;
servicii ghicitoare, clarvăzătoare, tarot și alte activități similare;
bunuri care provin din săvârșirea oricărei infracțiuni, inclusiv, dar fără a se limita la bunurile obținute prin furt, tâlhărie, înșelăciune;
produse contrafăcute, falsificate sau replici ale unor produse originale, precum și orice produse sau servicii care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unui terț, inclusiv muzică, filme, software sau alte opere care încalcă drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
bunuri de natură să inducă în eroare utilizatorii cu privire la calitățile esențiale ale acestora sau cu privire la însăși existența bunului respectiv;
bunuri periculoase pentru sănătatea și viața umană, inclusiv, dar fără a se limita la biocide, pesticide extrem de periculoase, substanțe și preparate chimice periculoase;
servicii matrimoniale, servicii care presupun sau sugerează activități sexuale, activități de videochat, servicii de escortă, masaj erotic sau alte servicii asemănătoare;
oferte sau cereri de locuri de muncă în legătură cu sau care implică masaj erotic, participarea în filme pentru adulți, servicii care presupun sau sugerează activități sexuale, activități de videochat, servicii de escortă sau alte servicii asemănătoare;
oferte de locuri de muncă tip multi-level marketing (sistemele de vânzări de tip piramidal) sau de lucru de acasă online;
anunțuri privind cererea de bunuri sau servicii, cu excepția celor ce se încadrează în categoria Locuri de muncă;
explozibili și articole pirotehnice (artificii, petarde), cu excepția articolelor pirotehnice de divertisment din categoria F1, în conformitate cu HG nr. 1102/2014 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice;
arme și muniții interzise, arme și muniții letale supuse autorizării, precum și arme și muniții neletale, inclusiv arme militare, arme de vânătoare, arme de asomare, arme cu tranchilizante, arme de colecție, arme de panoplie și arme albe (baionete, săbii, spade, florete, pumnale, cuțite, șișuri, boxuri, arbalete, arcuri, bâte, măciuci și bastoane telescopice), cu excepția armelor care se încadrează în categoria E – alte categorii de arme și dispozitive neletale potrivit Legii nr. 295/2004, comercializate în condițiile legii;
lucrări de diplomă, licență, disertație sau alte lucrări similare, servicii de redactare a acestora, precum și alte bunuri sau servicii având ca scop fraudarea sistemului educațional;
servicii de împrumut, amanet, creditare, cămătărie sau alte activități similare;
produse farmaceutice și medicamente, cu excepția suplimentelor alimentare și vitaminelor, comercializate în condițiile legii;
organe umane;
jocuri de noroc, tranzacții efectuate prin intermediul monedelor virtuale;
servicii de deblocare iCloud;
bunuri care nu se află pe teritoriul României;
specii de faună și floră protejate de lege, animale pe cale de dispariție;
anunțuri prin care se oferă, spre montă (împerechere)/reproducere, animale de companie;
comercializarea câinilor din rasele pitbull, boerboel, bandog și metișii lor;
comercializarea animalelor de companie fără obținerea și deținerea documentelor de autorizare prevăzute de lege (certificat pedigree, carnet de sănătate, alte documente de origine).
comercializarea cărnii și produselor din carne de către persoanele fizice;
comercializarea porcilor vii;
comercializarea fildeșului (ivoriului) sau a oricărui produs care conține fildeș.
prestarea serviciilor sau comercializarea produselor/echipamentelor privind modificarea sistemelor de control al emisiilor de NOx ale autovehiculelor, conform art. 14, alin. 1, lit. h) din OG nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare.

2.4.6. Cookie-uri

Accesând rocketweb.ro ați acceptat să utilizați cookie-uri în acord cu politica de confidențialitate.

Majoritatea site-urilor folosesc cookie-uri pentru a ne putea permite să preluăm detaliile utilizatorului pentru fiecare vizită. Acestea sunt utilizate de site-ul nostru pentru a permite funcționalitatea anumitor zone pentru facilitarea accesului persoanelor care vizitează platforma. Unii dintre partenerii noștri afiliați și/sau publicitari pot utiliza, de asemenea, acest procedeu.

2.5. Bazar

2.5.1. Introducere

Bazar este o secțiune dedicată pieței de cerere-ofertă online. Domeniul de activitate este unul specific cultural pentru a facilita comunicarea și afișarea produselor și serviciilor oferite de furnizori către potențiali beneficiari/cumpărători/utilizatori.

2.5.2. Anunțul

Un anunț va fi creat prin completarea unui formular, disponibil pe website, care să conțină:

datele reale de contact ale utilizatorului;
descrierea reală a produsului care face obiectul anunțului;
prețul produsului care face obiectul anunțului;
metoda de livrare/accesare a serviciului
Prin trimiterea anunțului spre publicare către furnizor, utilizatorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu prevederile acestor Termeni & Condiții ca, în caz de nerespectare a acestora, să fie tras la răspundere. Utilizatorul își asumă în întregime răspunderea pentru conținutul anunțului și pentru veridicitatea informațiilor publicate în anunț și/sau comunicate furnizorului.

Valabilitatea unui anunț pe acest site este pe perioadă nelimitată și rămâne la atitudinea furnizorului dacă decide să păstreze sau să retragă oferta, în limita regulilor de utilizare.

2.5.3. Drepturile și obligațiile furnizorului

Furnizorul se obligă să publice toate anunțurile transmise de către utilizatori prin intermediul website-ului care sunt conforme cu prevederile/condițiile impuse prin prezentul document.

Furnizorul se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncționalități reclamate, legate de funcționarea website-ului sau eventuale neconcordanțe între datele furnizate în anunț de către utilizator și datele publicate pe website de către furnizor, cu excepția acelor neconcordanțe care se datorează faptului că operatorii furnizorului au modificat parțial anunțul, astfel încât acesta să îndeplinească condițiile impuse prin prezentul document, pentru a putea fi menținut postat pe website.

Furnizorul nu oferă nicio garanție utilizatorilor că website-ul va fi disponibil neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafișarea anunțurilor sau întreruperea afișării acestora din cauze ce nu aparțin, în orice mod, controlului său și nici pentru pagubele directe și/sau indirecte pe care utilizatorul le-ar putea suferi din această cauză.

Furnizorul nu este responsabil de întârzierile cauzate de defecțiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor și/sau partenerilor săi.

Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activitățile utilizatorilor, în special pentru furnizarea de conținut eronat cu privire la datele produsului sau serviciului ce face obiectul anunțului.

Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge sau modifica parțial un anunț, în cazul în care se constată că acesta încalcă Termenii & Condițiile, în orice mod, în special în cazul în care acesta are un conținut considerat neadecvat și conform art. 2.4.1. De asemenea, furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge, în orice moment, și alte porțiuni din conținutul website-ului.

Furnizorul are dreptul de a șterge orice anunț sau de a bloca conturile în cazul în care există suspiciunea că, prin intermediul anunțurilor publicate sau a conturilor create, s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activității altor utilizatori ai serviciului. De asemenea, furnizorul are dreptul de a șterge anunțul sau de a bloca contul, în cazul în care anunțul afectează în mod negativ reputația furnizorului sau este, în orice alt fel, dăunător pentru furnizor.

Utilizatorul profesionist va fi informat în cazul suspendării sau blocării unui conținut dat, cel târziu în momentul în care suspendarea/blocarea devine efectivă, sub forma unui e-mail, indicând conținutul suspendat/blocat, motivele deciziei de suspendare/blocare, precum și dispozițiile legale sau contractuale încălcate.

Furnizorul declară că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu website-ul, în afara anunțurilor publicate pe website de către utilizatori, cu privire la care aceștia acordă furnizorului un drept neexclusiv de utilizare și punere la dispoziția publicului, în condițiile prevăzute în acest document.

Furnizorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru conținutul sau veridicitatea anunțurilor publicate. Furnizorul nu garantează în niciun fel și nicio măsură pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale produselor descrise în anunțuri.

Potrivit legislației în vigoare, furnizorul are obligația să informeze de îndată autoritățile publice competente despre activitățile cu aparență nelegală, desfășurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informațiile cu aparență nelegală furnizate de utilizatorii website-ului.

2.5.4. Drepturile și obligațiile utilizatorului

Utilizatorul are dreptul de a beneficia în întregime de Servicii, atât timp cât nu se constată o încălcare a prevederilor Termenilor & Condițiilor.

Utilizatorul își asumă răspunderea pentru conținutul anunțurilor publicate și declară că acestea corespund cu starea reală de fapt și de drept a produsului ce face obiectul anunțului și că nu încalcă drepturile furnizorului și/sau ale unor terțe persoane.

Utilizatorul declară pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor în privința conținutului publicat, inclusiv fotografii.

Prin completarea formularului și/sau transmiterea Anunțului prin alte mijloace către furnizor, spre punere la dispoziția publicului prin intermediul website-ului, utilizatorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu Termenii & Condițiile furnizorului.

Prin crearea contului și acceptarea Termenilor & Condițiile generale, utilizatorul încheie un acord cu rocketweb.ro. Acordul poate fi retras către utilizator, prin ștergerea contului, în conformitate cu următoarele reguli:

dreptul de a șterge contul nu afectează drepturile utilizatorului de a retrage sau de a nu-și da acordul, astfel cum este prevăzut de lege și de prezenta reglementare;
odată cu eliminarea contului de către utilizator, acordurile rămase între rocketweb.ro și utilizator cu privire la serviciile furnizate ca parte a site-ului încetează să mai producă efecte;
Refuzul oferirii acordului va produce efecte numai pentru viitor, ceea ce înseamnă că plățile efectuate de utilizator nu vor fi rambursabile;
furnizorul nu va fi obligat să restituie echivalentul sumelor neutilizate ca parte a serviciilor plătite;
după ștergerea contului sau încetarea acordului, utilizatorul pierde accesul la informațiile furnizate sau generate în cursul utilizării platformei rocketweb.ro.
2.5.3. Verificarea anunțurilor

Verificarea anunțurilor publicate pe site are ca scop înlăturarea anunțurilor incomplete, evident incorecte și/sau care nu respectă prevederile legale aplicabile în România sau prevederile Termenilor & Condițiilor, încercând astfel să se ofere celorlalți utilizatori un număr cât mai mic de anunțuri eronate.

Nu este permisă ștergerea și republicarea anunțurilor cu același conținut. Un anunț este valabil pentru mai multe produse/servicii.

Nu pot fi publicate anunțuri false, interpretabile sau care conțin date cu caracter personal în cadrul descrierii lor.

Nu sunt admise spre publicare anunțuri care conțin prețuri exorbitante de către furnizor. Nu sunt admise spre publicare anunțuri care conțin poze preluate din alte surse, cu excepția produselor noi și sigilate.

Nu sunt admise spre publicare anunțurile care conțin poze care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților. Utilizatorii au obligația de a se asigura că anunțurile publicate de către aceștia respectă în totalitate drepturile de proprietate intelectuală ale terților.

Ca urmare a constatării nerespectării oricăror dintre prevederile prezentelor prevederi de către oricare dintre anunțurile publicate pe website, operatorii furnizorului vor avea dreptul, în funcție de situația dată:

fie să modifice parțial anunțul, în măsura în care acest lucru este posibil, astfel încât să se evite ștergerea anunțului respectiv de pe website și să se îndrepte erorile sau inadvertențele constatate;
.
fie să se întrerupă continuitatea publicării anunțului, prin refuzarea lui.
Refuzarea anunțului înseamnă dezactivarea postării acestuia de pe site.

2.5.4. Plata pentru serviciile furnizorului

Anunțurile publicate în legătură cu serviciile sau produsele oferite aparțin și sunt administrate limitativ de către furnizori.

Plata și metodele de livrare se vor stabili între furnizor și utilizator, astfel încât să existe transparență și acord comun cu privire la acest aspect.

Rocketweb.ro nu își asumă responsabilitatea de verifica calitatea produselor/serviciilor/metodelor de livrare aferente anunțurilor publicate în cadrul secțiunii Bazar.

2.6. Newsletter

Opțiunea de Newsletter este una opțională, adresată utilizatorilor noștri. Cu ajutorul acestuia, dumneavoastră veți fii mereu la curent cu toate noutățile: evenimente, cursuri, anunțuri, etc.

Abonarea la această secțiune se face de către dumneavoastră în conformitate cu Termenii & Condițiile platformei și a Politicii de Confidențialitate.

Dezabonarea este posibilă oricând, fapt ce va determina ştergerea datelor de utilizator colectate. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.